Oferta


POMIARY SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWE

 • Wytyczenia: budynków, budowli, urządzeń podziemnych i naziemnych
 • Mapy do celów projektowych (analogowe i numeryczne )
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, urządzeń podziemnych i naziemnych
 • Projektowanie sieci i przyłączy
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Wznowienia, wyniesienia granic nieruchomości
 • Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • Uzgodnienia ZUD
 • Pomiary powierzchni i kubatur lokali

GEODEZJA W PROCESIE BUDOWLANYM

 • Wytyczenia granic działek
 • Wykonywanie map dla celów projektowych, w tym mapy numeryczne
 • Geodezyjna obsługa budowy stanu surowego
 • Geodezyjna obsługa hal przemysłowych
 • Geodezyjna obsługa budowy fasad elewacji
 • Geodezyjna obsługa budowy fundamentów w tym ścian szczelinowych
 • Geodezyjne monitorowanie budynków (pomiary osiadań i przemieszczeń)
 • Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektów z naniesieniem na mapę
 • Geodezyjne pomiary inwentaryzacji konstrukcji, elewacji i szybów windowych
 • Wszystkie inne specjalistyczne pomiary występujące w budownictwie
 • Obliczenie objętości mas ziemnych
Copyright by ASPOL-GEO. Wszystkie prawa zastrzeżone.